,,Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím."Konfucius

Přihlášky na víceletá gymnázia

info zde: http://www.donovalskazs.cz/skola/vychovny-poradce/ ) - Prosím, čtěte. Následuje pouze stručný přehled

 • Přihlášky mám vytištěné (2 ks pro žáka)
 • Žáci je dostanou k vysvědčení
 • Vyplněné přihlášky žáci donesou pí uč. Hronkové ještě před jarními prázdninami
 • Zkontrolujte také údaje vypsané školou (adresa, zákonný zástupce - telefon, email...)
 • Pokud bude něco v nepořádku, kontaktujte mě telefonicky
 • PŘIHLÁŠKA SE NESMÍ KOPÍROVAT !!!!! Pokud něco vyplníte chybně, vytisknu Vám novou.
 • POZOR - Pořadí škol se vyplňuje na obě přihlášky stejně.
 • Výchovná poradkyně zajistí razítka a podpis pana ředitele
 • Poté se přihláška vrátí žákovi.
 • Žák přihlášku odevzdá na příslušné školy (kam se hlásí) v předepsaných termínech.
 • Zápisový lístek je součástí přijímacího řízení, žák jej odevzdá v případě přijetí a zájmu o studium na příslušnou školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí uchazeče na příslušnou školu
 • Zápisový lístek vydá základní škola – výchovná poradkyně po předložení občanského průkazu zákonnému zástupci, žákovi vlastní-li občanský průkaz a dovršil 15 let

vyzvednutí zápisového lístku do 12.3.2020

Sledujte kalendář naší třídy

(klikněte na kalendář a hned vidíte plánované akce, úkoly, atd. )

Neslouží k zaznamenávání informací. Pro psaní poznámek učiteli musíte otevřít kalendář v našem společném emailu (název kalendáře: Třída - učitel info).

Kalendář akcí