Výukový program - Země v pohybu

V průběhu celého roku si v rámci třídy budeme zvyšovat úroveň finanční gramotnosti. Zábavnou formou se seznámíme s výdaji, příjmy, finanční rezervou, podnikavostí, s činností bankovních institucí atd.

Kde se vzala půda a kdo ji k životu potřebuje? To byly otázky, na které jsme hledali odpovědi.