Celoroční projekt - "Umím si to spočítat"

V průběhu celého roku si v rámci třídy budeme zvyšovat úroveň finanční gramotnosti. Zábavnou formou se seznámíme s výdaji, příjmy, finanční rezervou, podnikavostí, s činností bankovních institucí atd.


1) Můj vynález budoucnosti - "Startup" - ŘÍJEN

Dnes si žáci vyzkoušeli, jaké to je někoho nadchnout pro svůj vynález. Níže naleznete naše nejúspěšnější startupové firmy budoucnosti.

Jaký vynález chtělo financovat nejvíce žáků? Jaké firmy si na základě svého nápadu i poutavé prezentace vynálezu získaly největší ohlasy investorů.

V čem jsme se zdokonalili:

 • kreativita
 • sociální dovednosti
 • pamětné počítání s velkými čísly
 • finanční gramotnost
 • slohové dovednosti (popis)

Zde jsou:

LÉKY BUDOUCNOSI

UŽ NIKDY ROZBITÝ DISPLAY...

O TOMTO VYNÁLEZU SNÍME CELÝ ŽIVOT

STŘECHA VAŠEHO DOMU, NAVŽDY V BEZPEČÍ

2) Moje vysněné povolání (= příjem do rodinného rozpočtu) LISTOPAD

Dnes jsme si povídaly o příjmech domácnosti. Každý žák nám povídal o svém vysněném povolání. V naší třídě se opravdu nenašel nikdo, kdo by již dnes neměl o svém budoucím povolání jasno. Samozřejmě měli žáci také dost jasno o tom, jaký bude jejich budoucí příjem. Málokdo by se spokojil s méně než 70.000,- za měsíc.

A takto jsme pracovali:

 • brainstorming (lékař, IT specialista, prodavačka, veterinář...)
 • Proč je "toto" mé vysněné povolání? (PS - sloh)
 • Curriculum vitae aneb, co je to ŽIVOTOPIS (důležitost vzdělání pro budoucí zaměstnání).
 • Charakterové vlastnosti - PROFESE vs. JÁ -(schopnost sebereflexe - i záporné vlastnosti).
    • a) Co máme společného s mým budoucím "profesním JÁ" (chytrý, vnímavý, nebojácný...)
    • b) Jakou kladnou vlastnost nemám (a je potřebná v mé vysněné profesi) a musím na ní zapracovat, pokud se chci stát "......."
    • c) Jakou zápornou vlastnost musím odstranit, abych měl/a blíže stát se tím, čím chci.
 • Obrázek - Jak se vidím v budoucí profesi?
 • Vyhledávání - Platové podmínky v mé profesi (po ukončení studia) - inzeráty = nabídky zaměstnání

V čem jsme se zdokonalili:

 • Finanční gramotnost - reálné vs. nereálné představy o příjmech ze zaměstnání (odvody státu)
 • Slohové dovednosti (slovní zásoba, popis osoby - charakteristika)
 • Schopnost sebereflexe
 • Důležitost vzdělání při volbě budoucího zaměstnání (jazyková vybavenost, stupně vzdělání, maturita, mezinárodní maturita, celoživotní vzdělávání)

3) Výdaje pod kontrolou - PROSINEC

Hlavní téma - Vánoční večírek