Informace:

Školní jídelna vaří - možnost odebrat i oběd žáky, kteří jsou doma na distanční výuce.

Ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem.

Rozvrh (viz. dole):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bYru1ng_mXcMXvt6xh379FlqXBFMOL39AnrrA_AuYLM/edit?usp=sharing


Vysvětlivky k distanční výuce:

Žlutá pole = online výuka přes Meet (cca 20 minut), celá třída.

Tyrkysová pole = společná kontrola zadaných úkolů, kontrola splnění zadání (celá třída - cca max. 20 minut).

Modrá pole = v případě potřeby možnost dovysvětlení učiva, pomoc s úkoly - dotazy přes emaily, komentáře, online...(jednotlivci, skupinky)


Odkaz na stránky jídelny - výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem


Distanční výuka 5d