Informace k nástupu do školy od 30. listopadu 2020

Ranní šatna: Žáci chodí ráno do školy po skupinách. Sraz 5.D v 7:40 před školou. Prosím o včasný příchod. Dojíždějícím žákům je udělena výjimka. Žádám rodiče žáků, kterých se to týká, aby mi napsali email. Jmenný seznam žáků, kteří nebudou zvládat ranní příchod, předložím službě na vrátnici.

Roušky: Po celou dobu výuky. S sebou do školy balíček - 2 roušky (+pouzdro na čisté, pytlík na špinavé).

AJ: Na Aj se žáci nedělí, zůstávají všichni ve třídě.

Přestávky: Zůstávají dle rozvrhu, přestávka na toaletu dle rozpisu tříd.

Větrání tříd: Větrání bude probíhat i v rámci výuky. Tzn. teplé oblečení i do třídy.

Rozvrh: Rozvrh zůstává stejný, Aj - nedělí se, Hv - bez zpěvu, Tv - alternativní program nebo vycházky. Prozatím se musí ven také s rouškou.

Hygiena: Zvýšená hygiena rukou (dezinfekce před jídlem), větrání, celodenní nošení roušek, chození na wc - mimo přestávky.

Obědy: (organizace na příští týden)

po 4. vyučovací hodině v 11:50

po 5. vyučovací hodině v 12:30

po 6. vyučovací hodině ve 13:25

Žáci, kteří nechodí na oběd, čekají na zvonění ve třídě.


S pozdravem Vaše třídní učitelka.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11 (1).pdf