Vážení rodiče,

dnes došlo u nás ve třídě k mimořádné události. Pět žáků vykazovalo příznaky infekčního onemocnění. Konala jsem tedy v souladu s nařízeními, které vycházejí z platných právních předpisů.

Žáky, kterých se to týkalo, jsem umístila (dle Manuálu k provozu škol, ze srpna 2020 - str. 5-6) do izolace.

V příštích dvou týdnech budu preventivně žákům ráno měřit teplotu. Přísná hygienická opatření jsou nastavená již od začátku školního roku.

Žádná covid-19 pozitivita se u nikoho neprokázala. Pokud dojde ke změně, budu Vás okamžitě informovat.

Opět připomínám, že žáci s příznaky nemoci (respirační onemocnění, teplota, bolest hlavy a střevní obtíže) do školy nemohou.

Bližší info zde:

https://www.donovalskazs.cz/2020/09/nova-opatreni-mz-cr/