NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

posílám informace k návratu žáků do školy:

K prezenční výuce se navrací žáci I. stupně – rotačně. Na naší škole to bude takto:

Lichý týden ( 26. – 30.4. ) všechny 1. třídy, všechny 3. třídy a třídy 5. B, 5. C

Sudý týden ( 3. – 7.5.) všechny 2. třídy, všechny 4. třídy a třídy 5. A, 5.D - POZOR, BUDOU NOVÉ TESTY.

Školní kuchyně bude rovněž v provozu.

Způsob testování: https://testovani.edu.cz/

Odkaz na informace z webu školy


Informační schůzka k návratu žáků - přes Meet (nepovinná): 28. dubna 2021 od 18:00. Přes Učebnu naší třídy.


Jak to bude probíhat:

 1. Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) od 7:45. Prosím o včasný příchod.

 2. Testování se netýká žáků v ochranné lhůtě, tj. 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Je nutné lékař. potvrzení (elektronické, popř. písemné).

 3. Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Instuktážní video zde: Testování žáků (leták - Příloha 3)

 4. Žáci se budou samostatně testovat za dohledu pracovníků školy v testovací místnosti.

 5. V případě pozitivity jde žák do karantény, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Žák obdrží letáček s informacemi o dalším postupu.

 6. Žák s negativním výsledkem odchází do třídy s vyučujícím.

 7. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Na základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

 8. Neposílejte do školy děti nemocné (angína, střevní chřipka, kašel, rýma, teplota apod.).

 9. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 10. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 11. Přehled návazných postupů antigeního testování na školách viz. Příloha 4

 12. Učíme se dle rozvrhu. Rozvrh výuky v příloze (Příloha 1)

 13. Rozpis obědů v příloze (Příloha 2 - od 16. 4.)

 14. Testování není povinné. Písemný nesouhlas s testováním předejte v kanceláři školy. Žák, který nebude testován, je ze školní výuky omluven. Probírané učivo viz. Plán práce.
Příloha 1

Příloha 2 - rozpis obědů od 3. 5. 2021

Rozpis obědů od 19.4. - 5.D

Příloha 4

Mgr. Milena Břečková - testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf