Roušky


Hygienická opatření školy:

V reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách.


http://www.donovalskazs.cz/2020/08/rousky/