Rozvrh hodin

Pondělí Čt Čj AJ Tv M

Úterý Čj M Vl-D Pv

Středa Čj M Inf AJ

Čtvrtek Čt/Sloh ČJ M TV Vv Vv

Pátek ČJ M Aj VL-Z Hv