Plán práce

8. týden (19. října - 23. října 2020)

Pondělí - online

ČJ

Kontrola Rubínka str. 4, Diktáty, testy a hry - str. 2-3

M

Geometrie - pokračuj v zápiscích - viz. přiložená Geometrie (komplet)

Do sešitu M-Š vypočítej úlohu a odpověď na otázku mi pošli do Učebny.


Domácí úkol - Ps Diktáty, testy a hry str. 4/1,2


Úterý - online

Uč. str. 8-10, PS do str. 7

ČJ

Společná práce. Stavba slova - opakování.

Samostatná práce - zápisky - Stavba slova (do sešitu Š)

Úkoly na Umimecesky.cz - Nástěnka

a) předpona - kořen - přípona - koncovka

b) koncovky podstatných jmen

M

Geometrie - Mnohoúhelníky uč. str. 30

Uč. str. 30/25 - rýsování

Minutovky str. 5/9


Středa - online


Čtrtek - online

Pátek - online7. týden (12. října -16. října 2020)

Geometrie (bloková výuka) - Trojúhelník, dlouhé pravítko (nebo druhý trojúhelník), seřízené kružítko, ořezané tužky č. 2 a 3 (popř. mikrotužka), sešit na geometrii, PS M, pětiminutovky.

Sešit na M-Š a učebnici M můžete nechat doma.

Básnička - Jiří Wolker - Žně (naučit s přednesem) - pondělí = dobrovolníci, čtvrtek a pátek ostatní.

Pondělí

ČT - báseň

ČJ - shoda přísudku s podmětem, opakování (koncovky podstatných jmen)

M - Opakování G - bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovinné útvary


Úterý

ČJ - Opakování

M - Dělení dvojciferným číslem

VL-D - Jan Amos Komenský


Středa - online

ČJ

Opakování stavba slova

Učebnice str. 22 - Úvodní text + otázky č. 1, 2 = společná práce.

Učebnice str. 22/3, 23/6 = samostatná práce.

Můj vynález: popis úkolu v Učebně - odevzdání do pondělí.

M

Geometrie - zápisky, učebnice str. 15/54 (pouze obsah),55.

Odevzdat úkol z denního plánu - příklady na dělení (komu to nepůjde, nic se neděje - prosím o zpětnou vazbu).

VL-Z

Praha - PS, uč., video, úkol v Učebně odevzdat do konce dnešního dne.

Čtvrtek - online

ČJ

Společná práce - uč. str. 24/10 a 25/15 - vyhledat chybně napsané tvary - určit u nich vzor a nahradit je správnými tvary (pozor na koncovky). Opakování shoda PS s PO.

Samostatná práce

  1. Opiš pomůcku na ČJ do sešitu - hezky si to barevně zvýrazni.

  2. Učebnice str. 24/12 - Vypiš do školního sešitu - pouze PO a PS z vět. Nad podmět napsat rod a zkontrolovat y/i podle pomůcky na ČJ

Práce na Umimecesky.cz - koncovky podstatných jmen (délka cvičení podle úspěšnosti doplňování cca 6-10 - doporučený štít č. 3 a 4)

Můj vynález popis úkolu v Učebně (Český jazyk 14/10) - odevzdání do pondělí.

M- Geometrie

Společná práce - PS str. 11/28 - pouze a), 29

Samostatná práce - pokračování zápisky do geometrie (dokončit ze souboru Geometrie 2 a pokračovat Geometrie 3)

Vl- D - Třicetiletá válka + zápisky


Pátek - online

Technické dovednosti

M - Souřadnice - opakování, PS str. 11/28 - dokončení. Matematické minutovky str. 3/cv.5 - vyfoť a odešli

ČJ - PS - Rubinka - str. 4 - kontrola v pondělí, PS - Rubinka - str. 24/2 vyfoť a přilož.